Algemene Voorwaarden

Artikel 1.
Je digitale reservatie is pas definitief na ontvangst van een bevestigingsmail van de Stad Gent.

Artikel 2.a
Een activiteit annuleren kan tot 2 dagen voor de datum van de activiteit.
Leerkrachten die een account aanmaakten bij de online reservatie kunnen eenvoudig zelf hun activiteit annuleren op educatievediensten.stad.gent.
Leerkrachten zonder account, verwittigen tijdig per mail de locatie:

  • Schoolhoeve De Campagne: schoolhoeve@stad.gent
  • De wereld van Kina: het Huis: schoolreservatie.kinahuis@stad.gent
  • De wereld van Kina: de Tuin: schoolreservatie.kinatuin@stad.gent
  • De Ruigte: deruigte@stad.gent

Klassen die de dag zelf verhinderd zijn, bellen naar het onthaal van de locatie:

  • Schoolhoeve De Campagne: 09 323 51 21
  • De wereld van Kina: het Huis: 09 323 62 50
  • De wereld van Kina: de Tuin: 09 225 05 42
  • De Ruigte: 09 323 57 06

Artikel 2.b
Bij laattijdige annulering van een activiteit bij De Ruigte (minder dan 24 uur voor aanvang) wordt een kost van € 26,45 (in 2021) en € 26,90 (in 2022) aangerekend. Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 2.c
Annulering door de Stad Gent kan enkel en alleen bij overmacht. In dat geval wordt door de Stad samen met de leerkracht een nieuwe datum gezocht.

Artikel 3
De activiteit wordt gefactureerd aan de prijs die van kracht is op het moment van bezoek. De prijs per leerling wordt jaarlijks geïndexeerd.

Artikel 4
Vermeld bij de betaling steeds het factuurnummer. Deze mededeling maakt een snelle, automatische verwerking van jouw betaling mogelijk.

Artikel 5
De standaard betaaltermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Betaal je niet voor de vervaldag, dan ontvang je een eerste herinnering. Geef je geen gevolg aan deze herinnering, dan volgt een aanmaning met een bijkomende kost van 25 euro. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 177, tweede lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, of in voorkomend geval langs gerechtelijke weg.